• SN GLASS บ้านแกะลาย

  ด้วยความมุ่งมั่นตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่เราได้พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  จนมีรูปแบบของสินค้าและบริการสำหรับ กระจกตกแต่งอาคาร บ้าน ร้านค้า สำนักงาน
  ผลิตจากกระจกนิรภัยคุณภาพสูง (High Quality Tempered Glass)
  มั่นใจได้ในความปลอดภัย ด้วยขั้นตอนการผลิต และติดตั้งที่ได้มาตรฐาน
  กระจกชาวเวอร์ หนา 10 มม. แข็งแรง ปลอดภัย พร้อมรูปแบบให้เลือกทั้ง
  ตู้บานเปลือยแบบสวิง,ตู้บานเปลือยแบบเลื่อน,ตู้เฟรมบานสวิง, ตู้เฟรมบานเลื่อน ฯลฯ

  SN GLASS บริการรับอบกระจกเทมเปอร์ กระจกเจียรปรี กระจกเจียรริม ฯลฯ ด้วยการผลิตผลงาน
  ด้วยเครื่องจักรที่มีศักยภาพสูง สามารถรองรับงานผลิตได้ทุกขนาด พร้อมแนวคิดที่จะให้บริการลูกค้า
  ด้วยความซื่อสัตย์ และรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ