• อุปกรณ์ติดตั้ง, บานพับ, ฟิตติ้ง, สแตนเลส เราคัดสรรแต่วัสดุที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น


  บานพับยึดติดกำแพง
  SN-111  บานพับ 180 องศา
  SN-112  บานพับ 135 องศา
  SN-113  บานพับ 90 องศา
  SN-114  บานพับปีกข้าง
  SN-115  บานตาย 90 องศา
  SN-002  ตัวหนีบบานตาย
  SN-003  บานตาย 135 องศา
  SN-004  บานตาย 180 องศา
  SN-005